Silva Green ApS – Kvalitet og Tryghed

Silva Green ApS har arbejdet med salg af juletræer og pyntegrønt siden 1976 og eksporterer til store dele af Europa. Silva Green ApS har en indgående viden om og forståelse for markedets behov.

”Det europæiske marked for juletræer og pyntegrønt er et sårbart marked under konstant forandring og derfor betyder kvalitet og tryghed alt i vores arbejde.” Michael Teglgaard, direktør og ejer, Silva Green.

Silva Green arbejder med langsigtede kunderelationer og søger hele tiden nye samarbejdspartnere som deler vores værdier om kvalitet og tryghed.

Udover det primære arbejde med salg af juletræer og pyntegrønt beskæftiger Silva Green 10–15 mand med traditionelt skovbrugsarbejde for private skovejere, såsom skovning, plantning og kultur-vedligeholdelse.